Usluge

Premier dizajn je digitalna kreativna agencija koja se bavi kreiranjem vizuelnog identiteta kompanije, strategijom brenda, razvojem proizvoda i interaktivnim dizajnom. Izrađujemo kreativna rešenja za web, štampu, socijalne mreže, on-line kampanje i ostale grafičke usluge.

Usluge web dizajna

Usluge Web dizajna

Web dizajn
Izrada web stranica
Izrada web prodavnica
WordPress CMS sistemi
Mobilni web
Responsivni web

Usluge grafičkog dizajna

Grafički dizajn

Dizajn logotipa i vizualnog identiteta
Dizajn ambalaže i dizajn proizvoda
Dizajn brošura i kataloga
Dizajn i produkcija magazina, časopisa i knjiga

Usluge

Društvene mreže

Kreiranje i vođenje stranica na društvenim mrežama

Usluge SEO

SEO

Optimizacija sajta za Google pretraživanje
Optimizacija web stranica

Usluge

Digitalni konsalting

Konsalting usluge za sve digitalne aktivnosti
Nove tehnologije
Analiza web projekata i konsalting

Usluge grafičkog dizajna

Digitalni Marketing

Sponzorisane objave na Google, Facebook i Instagram
Baneri i oglašavanje na portalima
Marketinške kampanje

Uloga web dizajna

Web stranica

Da bi napravili finalni proizvod odnosno web stranicu potrebno je spojiti različite elemente u celinu, a to su: ilustracija, fotografija i multimedija. Svi ti elementi čine jedinstvenu celinu koju nazivamo web stranicom. 

Grafički dizajn

Dizajn logotipa i vizuelnog identiteta

Vizuelni identitet nastaje planiranjem i koordiniranjem vizuelnih elemenata prezentacije kompanije

Usluge dizajna

Dizajn ambalaže i dizajn proizvoda

Dobar dizajn proizvoda je u funkciji uspešnog poslovanja kompanije. Dobar dizajn odnosi se na dobar izbor kombinacija funkcije, strukture i estetike proizvoda.

premier dizajn
premier dizajn